Zmiana danych w KRS

Zgłoszenie zmiany danych do KRS jest obowiązkowe w przypadku każdej spółki handlowej oraz organizacji podlegających wpisowi właśnie do tego rejestru. Do zgłaszania zmian w KRS służą oczywiście odpowiednie wnioski. W przypadku spółek handlowych stosuje się następujące rodzaje wniosków:

- KRS Z1,
- KRS Z2,
- KRS Z3.

Wniosek KRS Z1 wypełnia się w celu zgłoszenia zmiany danych podmiotu prowadzącego działalność w formie spółki jawnej, partnerskiej czy komandytowej. Kolejny z wniosków (KRS Z2) stosuje się w celu prowadzenia zmian danych w spółce komandytowo-akcyjnej. Ostatni z dostępnych wniosków (KRS Z3), dotyczących zmiany danych podmiotu w KRS służy spółką kapitałowym czyli spółce z o.o. i spółce akcyjnej.

Zmiany danych w KRS wprowadza się między innymi po zakupieniu gotowej spółki. Trzeba o tym koniecznie pamiętać, decydując się w ten sposób rozpoczynać działalność gospodarczą! Złożenie takiego wniosku nie jest tak trudne, jak rejestracja podmiotu od samego początku. Jednak jeżeli ktoś potrzebuje pomocy w tym zakresie, pomoże zwrócić się do nas. Zapraszamy!

Więcej o konieczności zgłaszania zmiany danych w KRS po zakupie gotowej spółki znaleźć można >tutaj.