Zmiana adresu spółki z o.o.

Zmieniając adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązani jesteśmy do podjęcia należytej uchwały oraz zgłoszenia tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto czasem zobowiązani jesteśmy także do zmieniania z tego tytułu umowy spółki.

Siedzibą spółki jest miejscowość, w której mieści się organ zarządzający spółką, zazwyczaj jest nią konkretne miasto. W przypadku gdy dokonamy zmiany adresu spółki, jednak pozostaniemy nadal w tym samym mieście nie będziemy zobowiązani do zmiany umowy spółki. Wystarczająca będzie należyta uchwała Zarządu spółki, w której należy zawrzeć gdzie będzie mieścił się nowy adres, a także od kiedy będzie obowiązywał.

Zmiana adresu, której towarzyszy zmiana siedziby spółki wymaga odnotowania tego faktu w umowie. Tak więc Zgromadzenie Wspólników musi w pierwszej kolejności zmienić siedzibę spółki w odpowiedniej uchwale. Protokół z tego zgromadzenia musi zostać sporządzony w formie aktu notarialnego. Następnie zmianę umowy spółki należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego.