Złotówka kapitałem zakładowym

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić projekt, który ustanawia złotówkę kapitałem zakładowym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednak nie są tego same plusy, spółka będzie musiała stworzyć rezerwę na pokrycie ewentualnych strat spółki w wysokości 50 000 zł. Zmniejszona zostanie kwota kapitału zakładowego z 5000 zł do 1zł. Niemożliwe? A jednak! Ustawodawca stwierdził, że obecna suma kapitału zakładowego nie jest w stanie ochronić spółkę, dać gwarancje wierzycielom oraz jest za mała na rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadzony zostanie test wypłacalności. Polegał on będzie na tym, że jeśli będzie potrzeba dokonania wypłat o charakterze korporacyjnym, to członkowie zarządu będą zobowiązani do podjęcia uchwały w formie oświadczenia, że ta wypłata nie będzie szkodliwa dla spraw spółki. Takie zaświadczenie będzie trzeba zarejestrować w sądzie rejestrowym.

Kolejną zmianą ma być tworzenie przez spółki z o.o. kapitału zapasowego, którego celem będzie zwiększenie ochrony pokrycia ewentualnych strat oraz bezpieczeństwa wierzycieli. Minimalna wysokość obowiązkowego kapitału zapasowego będzie wynosić 5% sumy zobowiązań, jednak nie mniej niż 50 000 zł.

Podsumowując zmiany, które mają nastąpić w roku 2015: Spółka z o.o. ma mieć kapitał zakładowy wynoszący 1 zł, ale kapitał rezerwowy wynoszący 50 000 zł.