Zbycie udziałów spółki z o.o. przez Internet

Sprzedaż udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje do zachowania pisemnej formy wraz z podpisami notarialnie poświadczonymi. Najczęściej jednym z etapów zbycia udziałów jest wizyta u notariusza, która wiąże się z dodatkowymi kosztami notarialnymi.

Jak ograniczyć koszty związane ze zbyciem udziałów spółki z o.o.?

Coraz więcej osób decyduje się na zakładanie spółek za pośrednictwem systemu S24. W przypadku osób, które skorzystały z tego rozwiązania pojawia się możliwość sprzedaży udziałów i zaktualizowania danych w KRS przez Internet.

Dokonanie zbycia udziałów spółki zobowiązuje do wypełnienia umowy zbycia udziałów zgodnie z udostępnionym wzorcem w systemie S24. Należy wpisać odpowiednie dane nabywcy oraz zbywcy, określić ilość zbywanych udziałów wraz z określeniem wartości nominalnej oraz ceny.

Strony zobligowane są do posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego umożliwiających podpisanie umowy. Ważną kwestią jest również posiadania konta w systemie S24.

Osoba decydująca się na zbycie udziałów spółki z o.o. musi posiadać zgodę pozostałych wspólników