Zawieszenie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawieszona na okres od 1 do 24 miesięcy. Taką możliwość przewiduje ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Okres zawieszenia spółki rozpoczyna się w dniu wskazanym na wniosku o zawieszenie wykonywania działalności.

Zawieszenie działalności gospodarczej pozwala przedsiębiorcom na przerwę w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne, a także w składaniu deklaracji i wpłacaniu zaliczek na podatek.

W przypadku gdy w przedsiębiorstwie zatrudnieni są pracownicy spółka z o.o. nie może zostać zawieszona. W okresie zawieszenia przedsiębiorca ma obowiązek regulowania zobowiązań wobec innych podmiotów, które powstały przed zawieszeniem działalności.

W okresie trwania zawieszenia firmy przedsiębiorca ma pewne prawa jak i obowiązki.

Prawa przedsiębiorcy:

  • wykonywanie czynności niezbędnych do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów,
  • przyjmowanie należności,
  • zbywanie środków trwałych i wyposażenia.
  • Obowiązki przedsiębiorcy:

  • uczestnictwo w postępowaniach,
  • regulowanie zobowiązań,
  • wykonywanie obowiązków określonych przepisami prawa.