Zawieszenie działalności spółki - jak zrobić?

Podczas prowadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zdarzyć się sytuacja, gdy nasza działalność przestanie przynosić zyski. Wówczasi nie trzeba jednak od razu jej likwidować. W zamian za to możemy zdecydować się na chwilowe zawieszenie naszej działalności.
Przede wszystkim aby zawiesić działalność gospodarczą przedsiębiorca nie może zatrudniać pracowników. Firmy taka może współpracować z innymi osobami, jednak na podstawie innych umów niż umowa o pracę, a więc np. umowa zlecenie, umowa o dzieło.

Zawieszenie działalności może zostać dokonane maksymalnie na 24 miesiące i nie mniej niż 1 miesiąc. Okres zawieszenia rozpoczyna się w dniu wskazanym we wniosku, za pomocą którego dokonuje się zgłoszenia zawieszenia działalności. Istotne jest jednak, że data zawarta we wniosku nie może być wcześniejsza niż dzień, w którym nastąpi jego złożenie.

W okresie zawieszenia działalności spółka nie może wykonywać działalności gospodarczej. Może jednak wykonywać czynności, jakie są niezbędne do zachowania oraz zabezpieczenia jej źródła przychodów.

Aby zawiesić działalność w pierwszej kolejności konieczne jest podjęcie odpowiedniej uchwały. Kolejno we właściwym sądzie rejestrowym należy złożyć wniosek KRS-Z62. W następnej kolejności powiadamia się urząd skarbowy, a później wyrejestrowuje wspólników z ZUS-u i z ubezpieczeń.