Założenie spółki partnerskiej

Interesuje Cię założenie spółki partnerskiej? Nie wiesz co zrobić, aby przeprowadzić cały proces rejestracji.

Firma spółki partnerskiej
Oznaczenie spółki partnerskiej powinno zawierać nie tylko nazwę własną, ale również nazwisko chociażby jednego partnera, dodatkowe oznaczenie: "spółka partnerska", "i partnerzy" albo "i partner", a także określenie wolnego zawodu wykonywanego w ramach spółki.

Wpis do KRS
Niezbędnym obowiązkiem założenia spółki partnerskiej jest dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Może to zostać dokonane przez jednego z partnerów w ciągu 7 dni od podpisania umowy spółki.
Do zgłoszenia do KRS powinny zostać także dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienia każdego partnera do wykonywania wolnego zawodu, umowę spółki, wzory podpisów partnerów, poświadczone notarialnie albo złożone wobec sądu oraz oświadczenie o zgodzie osób uprawnionych do reprezentowania spółki na pełnienie przez nich funkcji.

Opłaty
wpis do KRS: 500 zł
ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym: 100 zł

Powstanie spółki partnerskiej
Spółka powstaje w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Informacje zostały zaczerpnięte z Wikipedii