Założenie spółki komandytowej

Jak założyć spółkę komandytową? Oto odpowiedź

SPOSÓB I
1. Rozpoczynając działalność gospodarczą w formie spółki komandytowej, należy na samym początku sporządzić umowę miedzy wspólnikami, która nie tylko będzie stanowiła o woli utworzenia firmy, ale określać będzie podstawowe zasady jej funkcjonowania. W przypadku tego rodzaju spółki, dokument ten musi zostać koniecznie sporządzony w formie aktu notarialnego.

2. Zebranie kapitału zakładowego. Chociaż utworzenie spółki komandytowej nie wiąże się bezpośrednio z zebraniem określonego kapitału, niezbędne jest jego zebranie, gdyż będzie on potrzebny, do dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

3. Rejestracja w KRS. O ile poprzednie etapy zakładania spółki komandytowej nie były bardzo skomplikowane, czasochłonne i trudne, to proces rejestracji przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym taki jest. Po pierwsze należy znaleźć wszelkie wnioski z KRS, przeznaczone do rejestracji spółki komandytowej. Po ich poprawnym uzupełnieniu, trzeba złożyć je w sądzie rejestrowym, wraz z innymi załącznikami, do których można zaliczyć odpis umowy czy potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej.

4. Po rejestracji w KRS następuje czas czekania, aż wszelkie procedury zostaną zakończone, a spółka będzie mogła w końcu prowadzić swoją działalność.

SPOSÓB II
1. Skontaktuj się z naszą firmą. Określ swoje potrzeby czyli jaką spółkę potrzebujesz.

2. Podpis umowę zakupu oraz dokonaj stosownych opłat.

3. Zmień dane firmy w KRS - możesz skorzystać z naszej pomocy.

4. Działaj!