Założenie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna może być założona w każdym celu, jaki dopuszcza prawo. Może ją również założyć osoba fizyczna lub osoba prawna, pochodząca z Polski lub nie. Założenie spółki akcyjnej nie jest silnie ograniczone. Trzeba jednak wiedzieć, że do jej powstania niezbędny jest kapitał oraz rejestracja w KRS.

Założenie spółki akcyjnej wymaga zebrania kapitału początkowego w wysokości 100 000 złotych oraz dopełnienia licznych procedur w KRS. Do tych formalności zaliczyć można między innymi sporządzenie wniosków rejestracyjnych oraz wymaganych do nich załączników i ich złożenie w odpowiednim sądzie rejestrowym. Nie można zapomnieć również o umowie spółki akcyjnej, która musi zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Dla zakładających spółki to kolejny obowiązek i utrudnienie w zakładaniu własnej działalności.

Założenie spółki akcyjnej jest trudne. Wszystkim, którzy zamierzają się podjąć tego zadania polecamy nasze usługi rejestracyjne oraz gotowe spółki akcyjne.