Zalety przekształcenia działalności gospodarczej w spółkę

Aby przekształcić podmiot w spółkę, należy przede wszystkim sporządzić plan przekształcenia i dopełnić wymaganych formalności.
Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową posiada kilka zalet, których nie wszyscy przedsiębiorcy mają świadomość.
Warto wymienić najistotniejsze z nich.
Po pierwsze kontynuacja praw i obowiązków z poprzedniego przedsiębiorstwa, nowa spółka wchodzi we wszystkie jej dotychczasowe umowy i kontrakty. Nie ma potrzeby sporządzania nowych umów, spisywania aneksów i dopełniania innych formalności.
Drugą zaletą jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności właścicieli za długi spółki. Forma ta sprzyja również pozyskiwaniu dofinansowań, np. z funduszy Unii Europejskiej, dzięki czemu można powiększyć kapitał przedsiębiorstwa.
Korzyścią o jakiej wie niewiele osób jest brak składek ZUS, jeśli spółka ma co najmniej dwóch wspólników.
Istotna jest również optymalizacja podatkowa,dzięki której przekształcony majątek działalności gospodarczej z mocy prawa staje się majątkiem spółki. Rozwiązanie to pozwala zaoszczędzić koszty podatku dochodowego.