Zalety posiadania spółki partnerskiej

Spółka partnerska to działalność gospodarcza, którą zakładają minimum dwie osoby fizyczne w celu wykonywania wolnego zawodu określonego w Kodeksie Spółek Handlowych.

Jednostka gospodarcza nie posiada osobowości prawnej, ale może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną. Podobnie jak każda inna forma przedsiębiorstwa do jej obowiązku należy rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Do zalet spółki partnerskiej zaliczyć można:
1. Ograniczenie odpowiedzialności każdego wspólnika jedynie do własnych działań.
2. Możliwość połączenia kapitału wielu osób.
3. Nazwa podmiotu gospodarczego podlega silnej ochronie.
4. Możliwość skorzystania z prostszych form opodatkowania.
5. Prowadzenie przedsiębiorstwa w wymiarze większym niż przewidziany.
8. Do spółki wnieść można świadczenia nie tylko w postaci wkładów rzeczowych.
9. Brak podwójnego opodatkowania.

Wybór spółki partnerskiej jako formy prowadzenia działalności gospodarczej jest jedną z lepszych opcji szczególnie skierowaną dla osób, które wykonują wolne zawody. Ponadto ustawa nie wymaga formy aktu notarialnego, koszty rejestracji są stosunkowo niewielkie, a także nie ma wymagania odnośnie kapitału zakładowego.