Zakup gotowej spółki – co można w niej zmienić?

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, kiedy to osoby chcące prowadzić własną działalność gospodarczą, zamiast przechodzić przez całą procedurę rejestracyjną, podejmują decyzję o zakupie gotowego podmiotu gospodarczego. Opcja ta pozwala podjąć pierwsze działania już w ciągu kilku dni, a te bardziej profesjonalne firmy zapewniają skrócenie tego czasu nawet do jednej doby.

Zakup gotowej spółki, ale co ze zmianą jej nazwy itp.?
Oczywiście po zakupie gotowej spółki, każdy przedsiębiorca będzie miał możliwość wprowadzenia szeregu zmian w kwestiach takich, jak np. adres i nazwa spółki, sposób reprezentacji spółki, wysokość kapitału zakładowego, skład organów spółki itp.. Zmianami tymi można zająć się osobiście, bądź zlecić je firmie, która takie usługi posiada w swojej ofercie.

Umowa gotowej spółki może zostać zmieniona w taki sposób, jak ma to miejsce w przypadku innych spółek. Konieczne jest zatem zorganizowanie Zgromadzenia Wspólników, w trakcie którego podejmuje się decyzje o zmianie poszczególnych części umowy.

Przedsiębiorco! Pamiętaj, że kupując gotową spółkę, masz możliwość szybkiego i sprawnego spersonalizowania swojej działalności, aby dostosować ją do swoich oczekiwań. Ważne jednak jest to, aby pamiętać, iż każde wprowadzane zmiany będzie trzeba zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym.