Zakaz konkurencji – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Obowiązuje zasada, że każdy wspólnik ma możliwość prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec jednej spółki w ramach innej spółki lub jednoosobowej działalności gospodarczej. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, gdy wspólnik spółki z o.o. jest jednocześnie członkiem zarządu. W tym przypadku niezależnie od innych umów zawartych ze spółką ciąży na nim ustawowy zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej.

Członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są objęci zakazem konkurencji z tego powodu, że posiadają zbyt szeroką wiedzę na temat podejmowanych przez spółkę działań. Dostęp do informacji na temat stosunków wewnętrznych oraz kontaktów handlowych sprawia, że ewentualna działalność w konkurencyjnym obszarze mogłaby za bardzo zaburzyć bezpieczeństwo podmiotu.
Osoba będąca w zarządzie nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej.

Jeżeli członek zarządu naruszy wyżej wymienione zasady to pozostali wspólnicy mogą żądać wyłączenia go ze spółki.