Z czego składa się KRS?

O rejestracji w KRS mówi się sporo. Coraz częściej zakłada się działalność w formie spółek handlowych, co wpływa na fakt, że rejestracji w KRS dokonuje się coraz częściej. Rejestr ten funkcjonuje od 2001 roku, kiedy to zastąpił poprzedni Rejestr Handlowy. Obecnie oprócz samej rejestracji spółek, do KRS wpisuje się także organizacje, takie jak stowarzyszenia czy fundacje.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony przez niektóre sądy rejonowe w Polsce, obejmuje następujące sektory:
1. Rejestr przedsiębiorców,
2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej:
3. Rejestr dłużników niewypłacalnych.

Poza możliwością dokonania tradycyjnej rejestracji spółki w sądach, prowadzących wydział KRS, niektóre spółki można zgłaszać w formie elektronicznej. Więcej na ten temat znajduje się tutaj.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: