Wznowienie działalności w spółce z o.o.

Na wstępie należy podkreślić, że zawieszenie i wznowienie działalności spółki z o.o. jest procesem prawnym, który należy zgłosić w właściwych organach rejestrowych i podatkowych. Tak więc większość czynności związanych z zawieszaniem i wznawianiem działalności gospodarczej zamyka się w sferze wpisu do Krs- u i sporządzenia odpowiednich dokumentów. Nie można jednak zapomnieć o ciążących na firmie obowiązkach, między innymi podatkowych. Bowiem zgłoszenie zawieszenia, nie znosi opodatkowania czy obowiązku przekazywania składek na ubezpieczenie społeczne.

Procedurę wznowienia działalności gospodarczej spółki z o.o. należy rozpocząć od zwołania zarządu spółki z o.o., podczas którego musi zostać sporządzona odpowiednia uchwała zarządu w sprawie wznowienia działalności przedsiębiorstwa. Oczywiście po tym należy sporządzić i złożyć w KRS odpowiedni formularz, oznaczony symbolem KRS-Z62 „Wznowienie wykonywania działalności”.

Zakładanie, zawieszanie oraz wznawianie działalności gospodarczej to jedne z najtrudniejszych i najbardziej "papierkowych" czynności. Wszystkim którzy muszą się z tym mierzyć i mają jakiekolwiek trudności polecamy pomoc specjalistów.