Wykreślenie spółki z KRS

Przedsiębiorcy, którzy mają prowadzą działalność gospodarczą muszą pamiętać o obowiązkach rejestracyjnych takich jak złożenie wniosku o zmianę wpisu oraz załączanie sprawozdań finansowych. Należy mieć na uwadze, że niedopełnienie tych obowiązków skutkuje poważnymi konsekwencjami prawnymi, w tym także wykreśleniem przez sąd rejestrowy z rejestru przedsiębiorców. Co więcej, nawet spółki uśpione muszą wywiązać się ze wszystkich obowiązków rejestrowych.

Prowadząc działalność gospodarczą warto sprawdzić, czy nasi kontrahenci oby na pewno nadal występują w KRS. Jeżeli nasz kontrahent zostanie wykreślony z KRS wówczas mamy prawo dochodzić spłaty naszych należności od Skarbu Państwa, jednak mamy na to czas jedynie przez rok od daty wykreślenia.

Jeszcze do niedawna bardzo trudne było zamknięcie niewypłacalnej spółki, która nie przeprowadziła postępowania upadłościowego. Podmioty te znacznie zagrażały jednak gospodarce, gdyż w wielu przypadkach przedsiębiorcy wykorzystywali je do prowadzenia nielegalnych działalności.