Wspólnik spółki jawnej - reprezentacja

Więcej informacji o spółce znajdziesz na naszej STRONIE GŁÓWNEJ!

Do reprezentacji spółki jawnej upoważnieni są wszyscy wspólnicy o ile nie została ona ograniczona w umowie spółki. Reprezentacja dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych. W rzeczywistości istnieje kilka nielicznych ograniczeń, przez co wspólnik nie może podejmować pewnych czynności.

Dotyczy to działań, których realizacja wymaga od pozostałych wspólników zmian umowy spółki.
Nie może on także zbyć nieruchomości należącej do spółki, jeżeli została ona wskazana jako siedziba spółki.
Wspólnik nie może ustanowić pełnomocnika, który działałby w imieniu spółki w zakresie szerszym niż jego własny. Wynika to z nieograniczonej odpowiedzialności wspólnika za zobowiązania zaciągane przez spółkę.

Wspólnik nie ma prawa do podejmowania czynności sam ze sobą. Nie może zatem zawierać umowy w imieniu spółki jeżeli drugą stroną jest on sam albo jeżeli reprezentuje przy tym trzeciego wspólnika.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: