Vesting udziałów

Słowo “vesting” oznacza spoczywanie. W ujęciu amerykańskim chodzi jednak o to, aby przy założeniu spółki typu akcyjnego wyznaczyć w ramach autoryzowanego kapitału określoną liczbę akcji, które następnie obejmują założyciele, będący jednocześnie wspólnikami. Jednocześnie należy zapewnić samej spółce prawo do odkupu tych akcji po kilku latach po nominalnej cenie. Regularnie z upływem czasu część tych akcji uwalnianych jest z opcji odkupu, a po upływie określonego czasu spółka nie ma już prawa, aby zażądać wykupienia udziałów wspólników. Mechanizm ten ma za zadanie zmobilizować założycieli do zaangażowania się na rzecz spółki.

W Polsce możemy zastosować nie ten sam, ale bardzo podobny mechanizm. Polskie prawo zapewnia narzędzia, które stabilizują skład osobowy i zapewniają możliwość odkupu udziałów gdy ktoś zaprzestanie wykonywania swoich obowiązków określonych w umowie. Tym samym w ten sposób można obarczyć wspólnika obowiązkiem świadczenia usług na rzecz spółki, ograniczenie możliwości zbycia udziału od zgody zarządu oraz automatyczne umorzenie udziałów.

Zapraszamy na naszą STRONĘ GŁÓWNĄ !