Umowa spółki z o.o. - co powinna zawierać, aby była odpowiednio sporządzona?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek handlowych. Podmiot może zostać utworzony przez jeden lub kilka podmiotów. Wspólnicy spółki z o.o. nie odpowiadają za zobowiązania wobec wierzycieli. Spółka odpowiada jako podmiot całym swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników.

Osoby decydujące się na założenie spółki muszą pamiętać o dopełnieniu wszystkich formalności związanych z procedurą rejestracji. Jednym z takich obowiązkowych działań jest sporządzenie umowy spółki z o.o.

Umowa spółki z o.o. powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego. Celem jej sporządzenia jest sprecyzowanie statusu organizacyjnego spółki oraz określenie zasad jej funkcjonowania.

Do obowiązkowych elementów umowy spółki z o.o. należą informacje na temat:
- firmy (nazwy) spółki
- siedziby spółki
- PKD
- wysokości kapitału zakładowego
- podziale udziałów między wspólnikami
- czasu trwania spółki, jeżeli jest oznaczony