vesting udziałów

Vesting udziałów

Słowo “vesting” oznacza spoczywanie. W ujęciu amerykańskim chodzi jednak o to, aby przy założeniu spółki typu akcyjnego wyznaczyć w ramach autoryzowanego kapitału określoną liczbę akcji, które następnie obejmują założyciele, będący jednocześnie wspólnikami. Jednocześnie należy zapewnić samej spółce prawo do odkupu tych akcji po kilku latach po nominalnej cenie. Regularnie z upływem czasu część tych akcji uwalnianych jest z opcji odkupu, a po upływie określonego czasu spółka nie ma już prawa, aby zażądać wykupienia udziałów wspólników.