spółka akcyjna

Vesting udziałów

Słowo “vesting” oznacza spoczywanie. W ujęciu amerykańskim chodzi jednak o to, aby przy założeniu spółki typu akcyjnego wyznaczyć w ramach autoryzowanego kapitału określoną liczbę akcji, które następnie obejmują założyciele, będący jednocześnie wspólnikami. Jednocześnie należy zapewnić samej spółce prawo do odkupu tych akcji po kilku latach po nominalnej cenie. Regularnie z upływem czasu część tych akcji uwalnianych jest z opcji odkupu, a po upływie określonego czasu spółka nie ma już prawa, aby zażądać wykupienia udziałów wspólników.

Założenie spółki akcyjnej

Spółka akcyjna może być założona w każdym celu, jaki dopuszcza prawo. Może ją również założyć osoba fizyczna lub osoba prawna, pochodząca z Polski lub nie. Założenie spółki akcyjnej nie jest silnie ograniczone. Trzeba jednak wiedzieć, że do jej powstania niezbędny jest kapitał oraz rejestracja w KRS.

Plusy i minusy założenia spółki kapitałowej

Na wstępie krótkie przypomnienie - do spółek kapitałowych zalicza się spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozpoczynając wymienianie zalet spółek kapitałowych trzeba rozpocząć od największej ich zalety czyli możliwości ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników. Ta cecha spółek pozwala bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, bez obaw o prywatny majątek.

Gotowa spółka komandytowa, akcyjna i komandytowo-akcyjna

Zakup gotowej spółki to jedno z najlepszych rozwiązań, umożliwiających szybkie i komfortowe rozpoczęcie działalności gospodarczej. Do tej pory najczęściej można było nabyć gotowe spółki z o.o., które stanowią najpopularniej wybieraną formę prawną. Jednak można także, zakupić gotowe spółki akcyjne, komandytowe i komandytowo-akcyjne.