prowadzenie spółki

Spółki osobowe

Spółki osobowe są spółkami handlowymi, które w przeciwieństwie do spółek cywilnych, stanowią podmiot prawa. Spółki te mają możliwość, aby we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozwane.

Spośród spółek osobowych, wymienić możemy:
- spółki jawne,
- spółki partnerskie,
- spółki komandytowe,
- spółki komandytowo-akcyjne.

Krajowy Rejestr Dłużników jednak od lipca 2021

Osoby prowadzące firmę w Polsce powinny zainteresować się tematem powstającego Krajowego Rejestru Zadłużonych. System powinien być dla nich istotny z dwóch powodów. Po pierwsze przedsiębiorcy powinni robić wszystko aby tylko nie zostać wpisanym na listę dłużników, po drugie powinni oni wiedzieć o jeJ istnieniu aby nie podejmować współpracy z podmiotami ujętymi w rejestrze.

Spółka komandytowa – tak czy nie?

Spółka komandytowa jet spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczną cechą dla tej spółki są wspólnicy – komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, zaś komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Oczywiście jak każda spółka ma swoje plusy i minusy, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

Dlaczego spółka partnerska jest dobra dla wolnych zawodów?

Spółka partnerska jest szczególnym rodzajem spółki, przeznaczonym tylko dla przedstawicieli wolnych zawodów, takich jak lekarz, architekt czy biegły rewident księgowy. Oczywiście nie jest to jedyna forma dla przedstawicieli właśnie tych zawodów. Często wiele pośród tych osób decyduje się na założenie spółki z o.o. lub spółki jawnej – dlaczego? Czasem trudno to wytłumaczyć, a szczególnie, gdy istnieje tak doskonała forma jak spółka partnerska.

Czym jest dywidenda?

Z języka łacińskiego, pojęcie to oznacza “rzecz do podziału”. W języku ekonomistów, dywidenda oznacza natomiast część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla jedynego wspólnika lub akcjonariusza lub podziału między nich. Zysk ten wcześniej opodatkowany jest podatkiem dochodowym.

Dywidenda wypłacana może być w postaci środków pieniężnych lub innych aktywów posiadanych przez podmiot. O jej wysokości decyduje roczny stan finansowy spółki.

Osobowość prawna, a podmiotowość prawna

Do spółek prawnych zalicza się spółki z o.o. oraz akcyjne. Pozostałe formy spółek traktowane są jako osoby fizyczne. Do tych spółek zalicza się pozostałe spółki handlowe i cywilne. Pomimo, że nie posiadają one osobowości prawnej, prawo przyznaje im podmiotowość prawną czyli możliwość bycia stroną w stosunkach cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że podmiotowość prawną przyznaje się również niektórym jednostkom organizacyjnym, jak Skarbowi Państwa.