prowadzenie spółek

Krajowy Rejestr Dłużników jednak od lipca 2021

Osoby prowadzące firmę w Polsce powinny zainteresować się tematem powstającego Krajowego Rejestru Zadłużonych. System powinien być dla nich istotny z dwóch powodów. Po pierwsze przedsiębiorcy powinni robić wszystko aby tylko nie zostać wpisanym na listę dłużników, po drugie powinni oni wiedzieć o jeJ istnieniu aby nie podejmować współpracy z podmiotami ujętymi w rejestrze.

Grupa kapitałowa, a podatkowa grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa to struktura będąca połączeniem samodzielnych prawnie podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej, pomiędzy którymi panują relacje o charakterze kapitałowym.

Podatkowa grupa kapitałowa to również grupa kapitałowa, ale określana w świetne przepisów podatkowych. Stanowią one, że grupa kapitałowa może być podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych po spełnieniu określonych warunków, z których najważniejsze to: