podmiotowość prawna

Dlaczego przekształca się jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Wszelkie formalności związane z procedurą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wyszły naprzeciw obawom przedsiębiorców, którzy martwili się o ciągłość prowadzonej działalności przy zamiarze zmiany formy prawnej swojej działalności.