ogłoszenie upadłości spółki

Wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o.

Ogłoszenie upadłości spółki zazwyczaj wiąże z utratą przez nią osobowości prawnej. Istnieją dwie zasadnicze przyczyny upadłości spółki:
1. Niewypłacalność spółki - spółka utraci zdolność do wykonywania zobowiązań pieniężnych.
2. Nadmierne zadłużenie - zobowiązania pieniężne przekroczą wartość majątku, a stan ten będzie utrzymywał się ponad 24 miesiące.