klasyfikacja spółek

Dlaczego przekształca się jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Wszelkie formalności związane z procedurą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wyszły naprzeciw obawom przedsiębiorców, którzy martwili się o ciągłość prowadzonej działalności przy zamiarze zmiany formy prawnej swojej działalności.

Jakimi skrótami mogą się posługiwać spółki w Polsce?

Nazwy form spółek są czasami dosyć długie, trudne do wymówienia lub umieszczenia w logo przedsiębiorstwa. Na przykład umieszczenie na pieczątce firmowej określenia "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" bardzo ogranicza miejsce na dodatkowe informacje. Stosowanie w tym przypadku skrótu sp. z o.o. jest bardziej funkcjonalne.

Jakimi skrótami mogą się posługiwać spółki w Polsce?
Nie wszystkie skróty form prawnych przedsiębiorstw są dopuszczalne. Oto te, którymi można się posługiwać: