kapitał w spółce z o.o.

Czy udziały w spółce z o.o. są równe?

Kapitał zakładowy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości. W przypadku gdy umowa spółki stanowi, że wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział wówczas każdy z udziałów powinien mieć równą wartość. Udziały te powinny być również niepodzielne. Przykładowo w spółce z o.o. o minimalnym kapitale zakładowym w wysokości 5 tysięcy złotych może istnieć 100 udziałów każdy po 50 złotych.