Spółki osobowe, a księgowość

Księgowość w spółkach może być prowadzona w formie uproszczonej lub pełnej. Zależy to od wysokości obrotów oraz jej formy. Wśród spółek handlowych, osobowych księgowość może być prowadzona w formie zarówno pełnej, jak i uproszczonej.

W spółkach: komandytowej i komandytowo-akcyjnej, należy prowadzić księgowość w formie ksiąg rachunkowych. Natomiast w pozostałych (jawna, partnerska) jest możliwość prowadzenia księgowości metodami uproszczonymi (KPiR, ryczałt, karta podatkowa).

Możliwości prowadzenia uproszczonej księgowości w niektórych formach spółek handlowych jest dużym uproszczeniem dla przedsiębiorców. Jednak nie jest to do końca takie idealne. Najłatwiejsze formy czyli ryczałt i karta podatkowa, są trudne do zastosowania, ze względu na liczne wymogi stawiane tych, którzy chcą ją prowadzić. Jedyna forma, która nie jest trudna do prowadzenia, a jej wybór nie wymaga spełnienia wielu wymagań to KPiR.

Chcesz prowadzić swój biznes w formie spółki osobowej, koniecznie sprawdź jaką księgowość musisz prowadzić!