Spółki kapitałowe

Jedną z najistotniejszych cech spółek kapitałowych jest to, że w ich funkcjonowaniu na rynku najważniejszy jest, jak sama nazwa wskazuje, kapitał. Najczęściej spółki kapitałowe wykorzystywane są przez przedsiębiorców planujących prowadzić biznes o większych rozmiarach.

W odróżnieniu od spółek osobowych spółki kapitałowe posiadają:
- osobowość prawną,
- zmienny kapitał,
- zmienny skład osobowy,
- wyodrębniony majątek spółki (brak ingerencji w majątek wspólników, akcjonariuszy),
- ograniczoną odpowiedzialność wspólników (odpowiada wyłącznie podmiot),
- zróżnicowany podział praw i obowiązków wspólników określony w statucie lub umowie spółki.

Wyróżniamy:
- spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
- spółkę akcyjną

Prowadzenie spółki kapitałowej zobowiązuje do przestrzegania zapisów zawartych w Kodeksie Spółek Handlowych. Podmiot uzyskuje osobowość prawną w momencie uzyskania wpisu w rejestrze przedsiębiorców (KRS).