Spółki handlowe

Funkcjonowanie spółek handlowych określone jest w przepisach znajdujących się w Kodeksie spółek handlowych. Tam też zawarte są informacje dotyczące rozwiązywania, podziału łączenia oraz przekształcania spółek.

Spółki handlowe dzielą się na spółki osobowe oraz na spółki kapitałowe.

Do spółek osobowych zaliczamy:
- spółkę jawną,
- spółkę partnerską,
- spółkę komandytową,
- spółkę komandytowo-akcyjną.

Spółkami kapitałowymi są:
- spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
- spółki akcyjne
oraz już niebawem proste spółki akcyjne, które dołączą do spółek kapitałowych 1 lipca 2021 roku.

Spółki osobowe swoją działalność opierają na więzi między wspólnikami. Wspólnicy posiadają nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Prowadzą oni działalność pod własną firmą czyli nazwą. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej lecz mają zdolność prawną.

Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną i są to takie spółki, w którym najistotniejszy jest majątek spółki, czyli kapitał. Tę formę prawną organizacji podmiotów gospodarczych najczęściej wykorzystuje się w prowadzeniu dużych przedsiębiorstw oraz w wewnętrznej organizacji grup kapitałowych. Działają przez swoje organy. Wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki i zobligowani są do wnoszenia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.