Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na czym polega spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.)? Może ona być tworzona przez jednego lub więcej wspólników. Spółka z o.o. jest bardzo popularna w całej Europie, między innymi w Polsce.

Jej funkcjonowanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest niestety zmuszona prowadzić pełną księgowość. Zyskuje ona osobowość prawną wtedy, gdy wpiszemy ją do KRS - Krajowego Rejestru Sądowego. Istnieje także możliwość rejestracji przez Internet. Jest to wygodne i szybkie rozwiązanie, które jest możliwe od 1 stycznia 2012. Spółka z o.o. składa się z dwóch, czasem trzech organów: Zgromadzenia Wspólników, Zarządu oraz nieobowiązkowo z rady nadzorczej bądź komisji rewizyjnej.

Obowiązki wspólników to:
- obowiązek wniesienia wkładu,
- obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu,
- obowiązek dokonywania dopłat w stosunku do udziału,
- obowiązek dostarczania spółce powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
- obowiązek płacenia składek ZUS, w przypadku gdy udziałowiec jest pracownikiem/ zleceniobiorcą spółki lub gdy jest jedynym wspólnikiem w spółce.

W drugim przypadku spółka z o.o. określana jest jako spółka jednoosobowa, czyli przez ZUS udziałowiec takiej spółki traktowany jest jak przedsiębiorca. Oznacza to, że musi co miesiąc odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od postawy wymiaru podawanej co roku przez ZUS.