Spółka komandytowa – tak czy nie?

Spółka komandytowa jet spółką, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Charakterystyczną cechą dla tej spółki są wspólnicy – komplementariusz i komandytariusz. Komplementariusz odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony, zaś komandytariusz odpowiada do wysokości sumy komandytowej. Spółka komandytowa zaliczana jest do spółek osobowych. Oczywiście jak każda spółka ma swoje plusy i minusy, które każdy przedsiębiorca powinien znać.

ZALETY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ:
1. zyski spółki są opodatkowane jednokrotnie
2. brak minimalnego kapitału zakładowego
3. wspólnicy mogą wybrać formę opodatkowania dochodów ze spółki stawką liniową 19%
4. odpowiedzialność wspólników jest ograniczona
5. spółka z o.o. lub spółka akcyjna mogą zostać komplementariuszem
6. możliwość podziału odpowiedzialności na komandytariuszy i komplementariuszy
7. dysponowanie zyskiem spółki w sposób dowolny

WADY SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ:
1. koszty wpisu do rejestru handlowego i jego ogłoszenia
2. niekorzystne opodatkowanie osób fizycznych
3. obowiązek prowadzenia pełnej księgowości
4. niektóre typy przedsiębiorstw trudne lub niemożliwe do prowadzenia
5. konieczność sporządzenia umowy w postaci aktu notarialnego (dodatkowe koszty)

Aktualizacja

Już od maja 2021 roku do spółek komandytowych wprowadzony ma zostać podatek CIT. Objęcie spółek komandytowych podatkiem od osób prawnych może niestety doprowadzić wiele tego rodzaju działalności do bankructwa. Z uwagi na dodatkowe obciążenie przedsiębiorców- podatek CIT wliczać będzie się do WAD SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ.