Spółka czy nie spółka?

Słysząc słowo "spółka" na myśl przychodzi wspólna działalność, oparta na współpracy co najmniej dwóch wspólników. Jednak jest to nie do końca słuszny punkt widzenia. Otóż spółka w Polsce może być prowadzona nawet przez jedną osobę. Możliwość taką stwarzają spółka z o.o. oraz spółka akcyjna.

Wymienione formy w jakich można prowadzić samodzielną działalność gospodarczą należą do spółek kapitałowych. Przynależność do spółek kapitałowych umożliwia uzyskanie niezależności w prowadzeniu firmy, bowiem rozpoczynając działalność spółki kapitałowej najważniejsze znaczenie ma wnoszony do spółki kapitał, a nie wspólnicy ją zawiązujący.

Spółka z o.o., a także spółka akcyjna mogą być rozwiązaniami, dla tych którzy chcą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Chętnych do kupienia gotowej spółki z o.o. lub akcyjnej zapraszamy do kontaktu.