Rozwiązanie spółki partnerskiej

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, których funkcjonowanie regulowane jest przez przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Tworzona jest przez osoby zdecydowane na wykonywanie wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne.

W spółce partnerskiej może zostać utworzony zarząd decydujący o sprawach spółki.
Spółka może zostać rozwiązana z różnych przyczyn przewidzianych w umowie spółki. Partnerzy spółki mogą zadecydować uchwałą o rozwiązaniu spółki. Spółka partnerska może zostać również rozwiązana z powodu jej upadłości. Kolejnym powodem rozwiązania spółki jest utrata przez partnerów prawa do wykonywania wolnego zawodu lub śmierć jednego z nich.

Pozostałe powody rozwiązania spółki partnerskiej;
- wypowiedzenie umowy spółki przez partnera lub wierzyciela partnera;
- prawomocne orzeczenie sądu;

Przeczytaj również:
Test wypłacalności w spółce