Rejestracja spółki z o.o. - wymagania

Spółka z o.o. to najczęściej wybierana forma prawna do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie jest to dziwne, gdyż jej cechy takie jak ograniczona odpowiedzialność są dużymi zaletami dla osób, rozpoczynających działalność gospodarczą.

Rejestracja spółki z o.o. nie jest procesem łatwym, a dodatkowo trwa dosyć długo. Stanowi to niestety niedogodność dla osób rozpoczynających prowadzenie firmy w tej formie. Dlatego też gotowe spółki cieszą się bardzo dużą popularnością.

Instytucją w której dokonuje się rejestracji spółki z o.o. jest KRS czyli Krajowy Rejestr Sądowy. Przed udaniem się do niego należy dokonać jeszcze wielu innych obowiązków. Po pierwsze trzeba sporządzić umowę. Wymagane jest, aby miała ona postać aktu notarialnego. Należy więc udać się w tym celu do notariusza. Potem trzeba zebrać kapitał spółki, nie mniejszy niż wymagany przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Dopiero to umożliwia przeprowadzenie rejestracji podmiotu gospodarczego. W właściwym dla danej spółki sądzie rejonowym należy złożyć odpowiednie dokumenty. Są to miedzy innymi: odpis z aktu notarialnego umowy, wniosek o wpis, oświadczenie o powołaniu członków organów spółki czy potwierdzenie uiszczenia opłat skarbowych i inne.

Rejestracja spółki z o.o. wiąże się z bardzo wieloma obowiązkami, które mogą się wydawać proste, jednak w rzeczywistości okazuje się, że jest inaczej. Dlatego też zadanie to należy powierzyć specjalistom czyli naszej firmie lub zdecydować się na zakup gotowej spółki z o.o.
Więcej o zaletach zakup gotowej spółki - warto przeczytać!