Rachunki bankowe

Rozpoczęcie działalności gospodarczej niejednokrotnie wiąże się z otworzeniem firmowego rachunku bankowego. Nie jest to zawsze konieczne, lecz na ogół stanowi obowiązkowy etap. W związku z nim powstaje pytanie o to, jaki bank wybrać, jaka oferta jest najlepsza? Zanim jeszcze dokona się tych wyborów, warto zapoznać się z rodzajami rachunków bankowych.

Rodzajami rachunków bankowych wymienianych przez prawo bankowe są:
> Rachunek bieżący - służący do przeprowadzania rozliczeń podmiotów gospodarczych. Natomiast dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, otwiera się rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe.
> Rachunek pomocniczy - służy do przeprowadzania rozliczeń w innych bankach, niż w banku prowadzącym rachunek bieżący.
> Rachunek lokaty terminowej - przeznaczony jest do przechowywania nadwyżek finansowych, przez określony umową czas, w zamian za wyższe oprocentowanie.
> Rachunek oszczędnościowy - prowadzi się zazwyczaj dla osób fizycznych, nie służący do rozliczeń finansowych, lecz odkładania środków.
> Rachunek walutowy - służy do prowadzenia w polskim banku rachunku w walucie obcej. Gromadzi się na nim waluty wymienialne.

Wyróżnia się też następujące rodzaje rachunków bankowych:
- Rachunek wspólny,
- Rachunek maklerski,
- Rachunek kredytowy,
- Rachunek NOSTRO,
- Rachunek LORO.