Przerejestruj się albo stracisz majątek

W 2015 roku powstała ustawa na mocy której wszystkie przedsiębiorstwa będące zarejestrowana w RHB muszą się przerejestrować jeżeli nie chcą stracić majątku i przestać istnieć. Głównym celem tej ustawy jest likwidacja tzw. "martwych spółek". Są przedsiębiorstwa nie aktywne gospodarczo, lecz posiadające znaczne zasoby majątkowe. Jeżeli nie dokonają one procesu przerejestrowania, utracą cały swój majątek na rzecz państwa. Majątek jak również zobowiązania przejdą na dobro Skarbu Państwa, a spółki zostaną zlikwidowane. Dodatkowo wspólnicy będą pozbawieni możliwości udziału w części majątku likwidacyjnego, co jest szczególnie nie korzystne. Sposób ten choć jest bardzo surowy, na skuteczne rozwiązanie problemu.

Przedsiębiorcy, którzy ciągle są zarejestrowani w RHB muszą się spieszyć, gdyż termin na zmianę organu rejestrowego mija 31 grudnia 2015 roku. Osoby potrzebujące pomocy w rejestracji przedsiębiorstwa w KRS, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.