Przekształcenie spółki jawnej w spółkę z o.o.

Celem przekształcenia jest zmiana dotychczas prowadzonej formy prawnej działalności gospodarczej. W tym przypadku spółkę jawną przekształcamy w spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o.
Mowa tutaj o całkowitej zmianie wraz z prawami oraz obowiązkami, które obowiązują w spółce jawnej, a nie obowiązywały w spółce jawnej. Wspólnicy spółki jawnej stają się zaś wspólnikami spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną przez osoby, które chcą prowadzić własny biznes. To spółka kapitałowa, która często wybierana jest przez przedsiębiorców planujących działalność o dużych rozmiarach.

Spółka jawna należy do grona spółek osobowych, która nie posiada osobowości prawnej. Majątkiem tej spółki są wkłady wniesione do spółki oraz mienie nabyte w trakcie funkcjonowania na rynku.

Jak przekształcić spółkę?
1. Pierwszym krokiem jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z sprawozdaniem finansowym.
2. Pozyskanie opinii biegłego rewidenta.
3. Podjęcie uchwały o przekształceniu spółki.
4. Powołanie zarządu oraz zawarcie umowy spółki z o.o.
5. Złożenie wniosku o rejestrację spółki przekształconej.
6. Rejestracja spółki w KRS.

Przekształcanie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę