Dlaczego przekształca się jednoosobową działalność w spółkę z o.o.?

Wszelkie formalności związane z procedurą przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o. wyszły naprzeciw obawom przedsiębiorców, którzy martwili się o ciągłość prowadzonej działalności przy zamiarze zmiany formy prawnej swojej działalności.

Najczęstszymi powodami przez które przedsiębiorcy chcą przekształcić JDG w spółkę z o.o., są:
- odpowiednie przygotowanie firmy do sprzedaży,
- odpowiednie przygotowanie majątku firmy do sukcesji,
- odpowiednie przygotowanie firmy na wejście nowego inwestora,
- chęć spełnienia wymogów kontrahentów,
- chęć wprowadzenia ograniczenia osobistej odpowiedzialności.

Poniżej prezentujemy kilka kroków do tego, aby sprawnie przekształcić JDG w spółkę z o.o.:
1. Opracowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami.
2. Złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy.
3. Powołanie członków na stanowiska organów spółki.
4. Podpisanie umowy spółki w formie aktu notarialnego.
5. Dokonanie wpisu spółki do KRS.

UWAGA!
Po przekształceniu JDG w spółkę z o.o. konieczne jest jej wykreślenie z rejestru CEIDG!