Przedmiot działalności w spółce z o.o.

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością niezbędne jest określenie przedmiotu jej działalności. Jest to bowiem obligatoryjny element jej umowy.

Przedmiot działalności powinien opierać się na Polskiej Klasyfikacji Działalności. Co ważne, powinien on obejmować nie tylko kody ściśle związane z działalnością spółki, ale także niezwiązane z jej aktywnością komercyjną, ponieważ spółka z o.o. zawierana jest nie tylko w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

W umowie spółki nie trzeba przepisywać nazwy kodów PKD. Jeżeli jednak podczas rejestracji chce się uniknąć problemów warto po wskazaniu rodzaju działalności w nawiasie umieścić odpowiadający mu kod PKD. Zaoszczędzi to konieczność wykazywania sądowi rejestrowemu zgodności między umową, a treścią formularza urzędowego. Ponadto co najmniej jeden z kodów PKD powinien zostać rozpisany na poziomie podklasy. Należy zastosować to do przedmiotu przeważającej działalności spółki.

Do rejestru można wpisać maksymalnie 9 przedmiotów działalności.