Potrzebujesz wsparcia w biznesie - zastanów się na tą spółką

Wśród różnego rodzaju spółek istnieje spółka, której cechy pozwalają na pozyskanie do współpracy doświadczonych w branży osób bądź ich kapitału. Mowa tu o spółce komandytowej.

Charakteryzuje się ona tym że, występują w niej komandytariusze oraz komplementariusze. Każdy z tych rodzajów wspólników ma swoje obowiązki i prawa. Komplementariusze są zobowiązani do prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji. Odpowiadają oni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Komandytariusze to osoby, które biorą udział w przedsięwzięciu, jednak bez zgody komplementariuszy (prokura) nie mogą jej reprezentować i prowadzić jej spraw. Odpowiadają oni tylko do wysokości kwoty komandytowej za ewentualne zobowiązania spółki. Komplementariuszami stają się zazwyczaj osoby posiadające doświadczenie w biznesie, środki finansowe lub znają dobrze branże w której działa firma. Mogą one w ten sposób zaangażować się w przedsięwzięcie oraz wykorzystać swoje zasoby, aby przynieść korzyści firmie oraz sobie, nie podejmując dużego ryzyka.

Spółka komandytowa jest taką formą działalności gospodarczej, która polecana jest np. przedsiębiorcom rozpoczynającym działalność w danej dziedzinie, lecz nie posiadającym zbyt dużego doświadczenia w tym. Może być to także dobra form prowadzenia firmy dla osób, które potrzebują pieniężnego wsparcia biznesu i mogą go otrzymać jako kwoty komandytowe.