Portal Rejestrów Sądowych (PRS)

W lipcu zaczął funkcjonować nowy system informatyczny, który nadzorowany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem PRS jest udostępnienie nowych usług rejestrów sądowych obywatelom, którzy chcą otworzyć firmę lub prowadzą działalność.

Zgodnie z założeniami PRS składa się z:

- wyszukiwarki KRS – wyszukiwanie podmiotów wpisanych do KRS oraz możliwość uzyskania aktualnego odpisu danych
- e-formularzy KRS – możliwość złożenia do sądu rejestrowego elektronicznego wniosku w zakresie rejestracji podmiotu, zmiany danych wykreślenia spółki, a także skierować dowolne pismo do sądu rejestrowego
- przeglądarki akt rejestrowych – dostęp do akt rejestrowych podmiotu oraz akt spraw o rejestrację podmiotu w KRS
- przeglądarki dokumentów finansowych – użytkownicy mogą wyszukać i pobrać dokument finansowy podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS
- S24 – możliwość złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, spółki komandytowej i prostej spółki akcyjnej.

Osoby korzystające z PRS, czyli Portalu Rejestrów Sądowych mają również możliwość składania dokumentów finansowych, które następnie zostaje przekazane do Repozytorium Dokumentów Finansowych. Przesłanie dokumentów nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.