Pomiędzy spółkami

Pozyskanie dodatkowych środków na rozszerzenie i rozwój działalności gospodarczej jest dążeniem wielu przedsiębiorców. Cel ten można uzyskać z zewnętrznych źródeł finansowania, takich jak kredyty, pożyczki czy leasing. Niestety te formy finansowe wiążą się z ponoszeniem kosztów (odsetki). Sposobem mogą być wewnętrzne zasoby, które można zdobyć, przekształcając spółkę komandytową w spółkę komandytowo-akcyjną.

Forma spółki komandytowo - akcyjnej zawiera cechy zarówno spółki akcyjnej (akcjonariusze, ograniczona odpowiedzialność, zgromadzenie akcjonariuszy) oraz spółki komandytowej ( brak osobowości prawnej, pełna odpowiedzialność komplementariuszy). Dzięki temu jest idealną formą do pozyskania dodatkowego kapitału, potrzebnego do rozwijania działalności przedsiębiorstwa, bez ponoszenia kosztów kredytu czy leasingu.

Najważniejszą zaletą spółki komandytowo-akcyjnej jest możliwość uzyskania dodatkowych środków. Jednak to nie jedyny plus utworzenia takiej spółki. Jeżeli chcesz się o nich przekonać, zdecyduj się na założenie spółki komandytowo-akcyjnej. Pomożemy Ci w tym!