Plusy i minusy założenia spółki kapitałowej

Na wstępie krótkie przypomnienie - do spółek kapitałowych zalicza się spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rozpoczynając wymienianie zalet spółek kapitałowych trzeba rozpocząć od największej ich zalety czyli możliwości ograniczenia odpowiedzialności majątkowej wspólników. Ta cecha spółek pozwala bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą, bez obaw o prywatny majątek.

Kolejną zaletą spółek kapitałowych jest łatwość pozyskania dodatkowego kapitału, na prowadzenie działalności gospodarczej. Wystarczy tylko sprzedać akcje lub udziały, a zyska się kapitał na realizację celów spółki oraz dodatkowych wspólników w prowadzeniu interesu.

Niestety nawet spółki kapitałowe mają swoje wady. Jedną z nich jest obowiązek prowadzania pełnej księgowości. Nie jest to do końca wada, lecz raczej utrudnienie. Pełna rachunkowość jest bardzo rozbudowanym systemem, więc trzeba poświęcić jej dużo czasu i pracy lub zapłacić za jej prowadzenie. Rozwiązaniem na księgowość w spółce z o.o. lub akcyjnej jest biuro rachunkowe, które zajmie się nią, a jego usługi nie będą dużo kosztować.

Wadą dla wspólników spółek kapitałowych może być występowanie podwójnego opodatkowania czyli obowiązku odprowadzania podatku CIT od zysku spółki oraz podatku PIT od dywidend wspólników. Na ten temat zobacz więcej tutaj