Ograniczenie odpowiedzialności majątkowej wspólników w spółce komandytowej i komandytowo-akcyjnej

Spółkami w których wspólnicy posiadają ograniczoną odpowiedzialność są - spółka z o.o. i spółka akcyjna. Niestety niektóre z tych form są zbyt kosztowne ze względu na obowiązek zgromadzenia dosyć wysokiego kapitału początkowego. Dzieje się tak w spółkach akcyjnych, do których założenia wymagane jest zgromadzenie kapitału początkowego w wysokości 100 000 złotych.

Gdy założenie spółki akcyjnej jest zbyt kosztowne, a przedsiębiorca nie chce wybrać spółki z o.o., warto decydować się na inne formy, takie jak spółka komandytowa bądź spółka komandytowo-akcyjna. Niestety w tych formach spółek odpowiedzialność wspólników jest tylko częściowo ograniczona.

Aby w pełni ograniczyć odpowiedzialność wspólników w spółkach komandytowych i komandytowo-akcyjnych trzeba założyć spółkę z o.o, która będzie komplementariuszem spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. W ten sposób zarówno komandytariusze, jak i komplementariusze będą posiadać ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółek.

Utworzenie spółek z o.o. komandytowych lub z o.o. komandytowo-akcyjnych wymaga przeprowadzenia procesu rejestracji dla dwóch spółek. To trudne zadanie nawet dla doświadczonych w biznesie. Dlatego wszystkim zainteresowanych usługami rejestracyjnymi spółek zapraszamy do kontaktu z naszą firmą.