Odpowiedzialność wspólnika z tytułu podatków

W przypadku spółek osobowych (cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) wspólnicy ponoszą odpowiedzialność za zaległości podatkowej. Dotyczy to wszystkich wspólników, którzy odpowiadają solidarnie na podstawie przepisów o Ordynacji podatkowej.

Nie można jednak zapomnieć, że do odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe dotyczy także byłych wspólników. Jednak za zaległości, zgodnie z przepisami nie mogą w pełni odpowiadać komandytariusze oraz akcjonariusze. Prawa tego chroni także Ordynacja podatkowa.

Zakres odpowiedzialności wspólnika spółki osobowej powstaje przez wydanie decyzji podatkowej, a ponieważ odpowiedzialność nie zależy od wielkości wniesionych wkładów, organ podatkowy może pociągnąć do pełnej odpowiedzialności jednego wspólnika na pełną kwotę zaległości.

Zakres odpowiedzialności w przypadku byłych wspólników za zaległości podatkowe dotyczy tylko tych zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie, gdy byli oni jeszcze wspólnikami spółki. Byli wspólnicy nie odpowiadają również za zobowiązania podatkowe, powstałe po dniu, w którym ustąpili.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: