Obowiązki wspólnika w spółce

Będąc wspólnikiem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością warto zdać sobie sprawę, iż prócz szeregu praw posiadamy także obowiązki, z których musimy się wywiązać. Obowiązki te wynikają z kodeksu spółek handlowych oraz umowy danej jednostki.

Najważniejszymi z nich są:

1. Obowiązek wniesienia wkładów - wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego do podstawowy obowiązek wszystkich wspólników. Co ważne, zaświadczenie o dopełnieniu tego obowiązku zarząd musi dołączyć do wniosku o rejestrację do KRS.

2. Obowiązek wyrównywania brakującej wartości aportu - gdy wspólnik w ramach pokrycia kapitału zakładowego wnosi aport, zawyżając jego wartość wówczas w dniu podpisania umowy zobowiązany jest by solidarnie z pozostałymi członkami zarządu wyrównać brakującą wartość.

3. Obowiązek dokonywania dopłat - dopłaty muszą być nakładane i uiszczane przez wspólników odpowiednio do ilości posiadanych udziałów. Wysokość i termin dopłat może zostać ustalony w umowie spółki.

4. Obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki - do świadczenia świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki wspólnik może zostać zobowiązany w umowie spółki. Na dokumencie tym należy jednak zaznaczyć zarówno rodzaj, jak i zakres takich świadczeń.