Numer REGON

Firmy muszą posiadać różne numery, którymi posługują się na rynku. Jednym z obowiązkowych numerów, z których korzysta każda firma jest jest REGON.

Numer REGON to numer identyfikacyjny składający się z dziewięciu liczb. W przypadku jednostek organizacyjnych, które mają swoje siedziby w różnych województwach nadaje się numery 14-cyfrowe.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają między innymi osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym prowadzące indywidualne - gospodarstwa rolne.

Osoby fizyczne mają numer REGON przypisany na zawsze tzn. przedsiębiorca, który po zlikwidowaniu jednostki gospodarczej chce rozpocząć nową działalność (taką samą lub inną), ma dokładnie taki sam 9-cyfrowy numer REGON jak wcześniej.

Numer REGON nie jest obecnie wymagany na pieczątkach firmowych. Zatem nie jest konieczne przedstawienie tego numeru na dokumentach kierowanych choćby do urzędów skarbowych czy ZUS. Nie ma również wymagań dotyczących przedstawienie numeru na fakturach VAT.