NIP, REGON I KRS

W czasie rejestracji działalności gospodarczej otrzymuje się dwa najważniejsze numery identyfikacyjne. Są to NIP - numer identyfikacji podatkowej oraz REGON - numer identyfikacyjny podmiotów gospodarki narodowej. Dodatkowo jednostki podlegające rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym otrzymują numer KRS.

NIP składa się z dziewięciocyfrowego kodu, nadawanego każdemu przedsiębiorstwu/przedsiębiorcy przez naczelnika urzędu skarbowego. Od 1 września posługują się nim tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą.

REGON składa się z dziewięciocyfrowego numeru nadawanego przez urząd statystyczny. Obejmuje osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz jednostki lokalne powyżej wymienionych podmiotów.

KRS stanowi numer podczas rejestracji spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej, z o.o., akcyjnej oraz stowarzyszeniom i fundacjom.

Legalne rozpoczęcie działalności gospodarczej wymaga uzyskania wszystkich tych numerów. Niestety w wielu przypadkach proces ten jest trudny i czasochłonny. W celu jego uniknięcia można zakupić gotową spółkę, która posiada już te wszystkie numery.