Mniejszy kapitał zakładowy w spółce z o.o.

W najbliższym czasie ma zostać przyjęta reforma. W jej ramach planuje się zmniejszenie kapitału podstawowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Do tej pory wynosi on minimalnie 5000 złotych. Po zmianie przepisów ma ulec obniżeniu do 1 złotego. Zmniejszeniu ulegnie też wartość nominalna udziału (z 50 zł do 1 zł).

Według projektodawców obecne minimum nie gwarantuje wierzycielom bezpieczeństwa, a wręcz jest źródłem dodatkowych obciążeń wspólników. Proponują oni wprowadzenia tzw. testu wypłacalności oraz kapitał zapasowy. Instrumenty te mają ochronić wierzycieli spółek z o.o. Test wypłacalności ma być przeprowadzany przed każdą wypłatą z majątku spółki. Wypłata ta będzie mogła wystąpić wtedy, gdy zarząd stwierdzi, odpowiednią uchwała, że spółka nie utraci zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań.

AKTUALIZACJA:

Niestety planowane zmiany w zmniejszeniu kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do wysokości 1 zł nie zostały wprowadzone. Kapitał zakładowy w przypadku tej formy nadal wynosi 5.000 złotych, natomiast minimalna wartość nominalna jednego udziału wynosi 50 zł. Dzięki takim zmianom wzrosnąć miała liczba zakładanych firm w Polsce, co przyczynić się miało do wzrostu rozwoju gospodarczego.